Welcome to Passionist Missionaries in Tanzania

Word of the Day

Lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga, na kwa kulia, na kwa kuomboleza; rarueni mioyo yenu, wala si maazi yenu, mkamrudie Bwana, Mungu wenu; kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma; si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugairi mabaya. Yoeli 2: 12 - 13

Our Vice-Provincial Superior

Most Rev. Fr. Gregory Olomi, C.P.

The Vice-Provincial superior of our GEMM Vice-Province in Tanzania is Very Rev. Fr. Gregory Olomi C.P. He was elected for a four year term in our first Vice-Provincial Congress that took place in Veyula from the 21 - 22 February, 2017. He resides in our Mother-House in Veyula - Dodoma.